ഇനിയെപ്പോൾ?

എങ്ങും ശബ്ദമുഖരിതമാണ്… എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാതെ മുരണ്ടോടുന്ന വാഹനങ്ങൾ… തെരുവ് കച്ചവടക്കാരുടെ ആർപ്പ് വിളികൾ… പലയിടങ്ങളിലേക്കായി കിതച്ചു കൊണ്ട് പായുന്ന പല പല മുഖങ്ങൾ…. അല്ലെങ്കിലും എനിക്കെന്നും ആശങ്കയാണ് ആ

Read more

ആളൊഴിഞ്ഞ നിരത്തുകൾ

രണ്ടു ദിവസത്തെ പനിയുടെ ക്ഷീണത്തിൽ നിന്ന് ആ മനുഷ്യൻ പൂർണമായി മുക്തനായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ വയറിൽ നിന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്ന വിശപ്പിന്റെ വിളി അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലവണ്ണം കേൾക്കാമായിരുന്നു അത്കൊണ്ട് തന്നെ

Read more

മനസ്സുകളുടെ ലോക്ക്

“2020-ൽ മനുഷ്യൻ ചൊവ്വയിൽ കാല് കുത്തും” അന്നത്തെ പത്രത്തിലെ വാർത്ത കണ്ട് അയാൾ ഞെളിഞ്ഞൊന്ന് ചിരിച്ചു.. മറ്റാരും തുറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ഫോണെടുത്ത് ആ

Read more

രാഷ്ട്രീയ വെല്ലുവിളികൾ

ഞാനെന്ന പത്തു വയസ്സുകാരി ഒരു രാഷ്ട്രീയ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു ധീരനായ രാഷ്ട്രീയനേതാവാണ്. മറ്റുള്ളവരെ പോലെ കൈക്കൂലി വാങ്ങാറില്ല. പാവങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കായി പൊരുതിയിരുന്ന ഒരു

Read more

രാഷ്ട്രീയം

ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അച്ഛന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ജോലി മാറ്റം കിട്ടിയത്. ജോലി കിട്ടിയതോടെ ഞങ്ങൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു. പാക്കിങ് ഒക്കെ കഴിയാറായി.

Read more