ചോക്ക് കഷ്ണങ്ങൾ

ഞങ്ങൾ ഇരട്ട സഹോദരിമാർ വളരെ ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ്, ചെറുപ്പം മുതൽ കളിച്ചു വളർന്ന സ്കൂളിൽ തന്നെ പഠിക്കാൻ സാധിച്ചവർ. സീതി സാഹിബ് സ്‌കൂളുമായി ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ ആത്മ

Read more

മഴയനുഭവം

എല്ലാ വർഷത്തെയും പോലെ ഈ മഴയേയും സാധാരണ പോലെയേ കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ. ശക്തമായ മഴ കാരണം ബുധനാഴ്ച സ്കൂൾ നേരത്തേ വിട്ടിരുന്നു. അന്ന് മഴ നനഞ്ഞാണ്‌ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക്

Read more

ഓർമ്മകളിൽ അബ്ദുള്ളയും മുഹമ്മദും

അൽ-മഖ്‌റിൽ പഠിച്ച കാലം തൊട്ടാണ് അബ്ദുല്ലയുമായി അടുക്കുന്നത്. ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഹൈസ്കൂൾ പഠനത്തിനായി പിരിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം എട്ടാം തരത്തിൽ വീണ്ടും ഒന്നിപ്പിച്ചു. പത്താം  ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും

Read more

ഓർമകളിൽ മുഹമ്മദ്…

മരണമെന്ന സത്യത്തെ എല്ലാവർക്കും അംഗീകരിക്കാൻ മടിയാണ്. എന്നാൽ ജീവിതമെന്ന യാഥാർത്യത്തിൽ മരണം അനിവാര്യമാണ്. ഒരാൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുന്നത് അയാൾ നമ്മിൽ നിന്ന് എന്നെന്നേക്കുമായി

Read more