മഴയനുഭവം

എല്ലാ വർഷത്തെയും പോലെ ഈ മഴയേയും സാധാരണ പോലെയേ കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ. ശക്തമായ മഴ കാരണം ബുധനാഴ്ച സ്കൂൾ നേരത്തേ വിട്ടിരുന്നു. അന്ന് മഴ നനഞ്ഞാണ്‌ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക്

Read more

സ്കൂൾ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു

കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതം അനുഭവിച്ച പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ചെങ്ങളായി. ചെങ്ങളായി പഞ്ചായത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സീതി സാഹിബ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിലെ എൻ എസ്

Read more

സീതിയിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ്

കേരളമൊട്ടാകെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ സീതി സാഹിബ് ഹയർസെക്കന്ററി സ്കൂളും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പാക്കി മാറ്റി.വെള്ളത്തിനടിയിലായ പട്ടുവം ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകളെയാണ് പ്രധാനമായും സീതി സാഹിബ് സ്കൂൾ ഏറ്റെടുത്ത് താമസിപ്പിച്ചത്. സ്‌കൂൾ

Read more