അലിഫ് ടാലന്റ് അറബിക് ക്വിസ്

തളിപ്പറമ്പ സർ സയ്ദ് സ്കൂളിൽ വച്ച് കേരള സ്റ്റേറ്റ് അറബിക് ടീച്ചേർസ് ഫെഡറേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജൂലായ് 15ന് നടന്ന അലിഫ് ടാലെന്റ് അറബിക് ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ സബ്

Read more

രാഷ്ട്രീയ വെല്ലുവിളികൾ

ഞാനെന്ന പത്തു വയസ്സുകാരി ഒരു രാഷ്ട്രീയ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു ധീരനായ രാഷ്ട്രീയനേതാവാണ്. മറ്റുള്ളവരെ പോലെ കൈക്കൂലി വാങ്ങാറില്ല. പാവങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കായി പൊരുതിയിരുന്ന ഒരു

Read more