മറക്കരുത്; നിങ്ങൾ നിങ്ങളെയും ഞങ്ങളെയും…

ആകാശത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പെയ്യാതെ പോയ മഴ മേഘങ്ങൾ എത്രയേറെ നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവ പലതവണ മനസ്സിൽ പെയ്തിട്ടുമുണ്ട്; എന്നാൽ പെയ്യാതെയും പോയിട്ടുണ്ട്. മണ്ണിന് സുഗന്ധം പകരുന്ന മനസ്സിന്

Read more

കാരുണ്യവീട്

മികച്ച അക്കാദമിക നിലവാരത്തിനോടൊപ്പം വിപുലമായി നടത്തപ്പെടുന്ന ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടിയാണ് സീതി സാഹിബ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിനെ തളിപ്പറമ്പിലെ ഫേവറൈറ് സ്‌കൂളാക്കി മാറ്റുന്നത്. സ്‌കൂളിന്റെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ

Read more